Saturday, November 26, 2011

കൊന്ന പാപം തിന്നാൽ തീരുമോ

http://www.youtube.com/watch?v=I1OfGabeLqc

 അണപ്പൊട്ടിയാൽ അണ്ണനേ ചീറ്റൂ
അടി തെറ്റിയാൽ അറംപറ്റും
അടി കുലുങ്ങിയാൽ അരികിലാവുന്നത്
... അമ്പതു ലക്ഷം ജീവിതങ്ങൾ

അണപൊട്ടിയൊഴുകുമണക്കെട്ട്
അണകെട്ടി നിർത്താൻ
അണ കൊടുത്താലും
അണികളെ കിട്ടാകാലമിത്

അന്നം തേടിവന്ന
അണ്ണാച്ചി അറച്ച് നിൽക്കുന്നു
അന്തനല്ലെന്ന് ആക്രോശിച്ച്
സ്വയം അഭിമതനാവുന്നു

അശ്രുകൊണ്ട് ആത്മപൂജ
നടത്തിയാൽ തീരാപാപം
ആറടിമണ്ണിൽ മനുഷ്യ കൃഷിനടത്തി
തീർക്കുക തമിഴരേ നിങ്ങൾ...

No comments:

Post a Comment